Madeleine
Fanny
En nöjd Yvonne
Frida
Sofia
Bildnamn Bildnamn Publiken fikade och tittade.
Zarah
Sanna