Ridhus-bygget 2011!

Arbetet med ridhuset 

I slutet av maj 2011 påbörjades bygget av ridhuset på Norrön. Jordlagret schacktades bort för vägen och ytan för ridhuset. Singlet fraktades hit och vägen planades ut. 

Nu var det dags att gräva gropar för de 34 betongplintarna.  Vi fick problem med alltför hög vatten-nivå, men det löstes med hjälp av en pump. I groparna la vi singel som vägts av och packats hårt. 

Den 5 juli kom tre långa lastbilar med plintar och balkar. På kvällen dök montörerna upp. Dagen efter monterades plintar och balkar samman. 

Limträbalkar och reglar levererades under vecka 28. Under vecka 30 kom ridhusstommen att monteras, för att därefter lyftas på plats.

Markarbetet påbörjat. Vägen till ridhuset. I mitten syns platsen för ridhuset
Beteshagen Beteshagen innan markarbetet påbörjades.
Grävning pågår. Här gräver vi gropar för plintarna.