Montering Här sänks plinten ner på sin plats av två montörer från finja betong.
Lossning av långtradare Den blå traktorn orkade inte lyfta paketen. Vi fick hyra in lastmaskin.
LImträbalkar Långtradare med limträbalkar.
Balkar Nu monteras balkarna i plintarna.
Leverans av virke Leverans av virke Leverans av virke Leverans av virke Leverans av virke Avlastning av reglar.
Lastmaskinen är guld värd Tunga och långa paket, föraren måste köra försiktigt.