Planering av rid husbotten. Special tillverkad skrapa för stenmjölet.
Taket är klart Sargen är till hälften uppe
Flyttning av material. Här ser man att halva taket är klart.
Taket och botten Stenmjölet är på plats