Vägg plåt. Det har varit fel på vägg plåten som levererat till oss 3 gånger. Nu hoppas vi att nästa blir rätt.
Arbetet fortsätter Arbetet fortsätter Arbetet fortsätter Arbetet fortsätter Arbetet fortsätter När blåsten håller sig borta går arbetet bra. Det blir ett väldigt vindfång när plåtarna är 7 meter lång.
Tak plåten. Första dagens arbete.
Stenmjölet är levererat. Nu kan arbetet med ridhusbotten börja.