Vägg plåt. Det har varit fel på vägg plåten som levererat till oss 3 gånger. Nu hoppas vi att nästa blir rätt.
Arbetet fortsätter Arbetet fortsätter När blåsten håller sig borta går arbetet bra. Det blir ett väldigt vindfång när plåtarna är 7 meter lång.
Tak plåten. Första dagens arbete.
Stenmjölet är levererat. Nu kan arbetet med ridhusbotten börja.