Kran och sky liftar på plats Kran och sky liftar på plats Kran och sky liftar på plats Kran och sky liftar på plats Kran och sky liftar på plats Kranen vänder takstolar och lyfter gavel stolpar på plats.
Kran bil Kran bil Kran bil Kran bil Kran bil Svenska kran AB.
Ridhus på höjden Här åker fotografen med en sky lift.
Högt är det Högt är det Högt är det Högt är det Högt är det Ser ni Sigge.